Narodziny Maryi

Dziś w Kościele obchodzimy bardzo dziwne święto. Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Czemu dziwne? Otóż dlatego, że w całym Piśmie Świętym nie znajdziemy ANI JEDNEJ wzmianki o narodzinach Maryi. Skąd zatem wzięło się to święto i po co zostało ustanowione?

nativityofBVM

„Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak.” – czytamy w dzisiejszej Ewangelii. A jak to było z Maryją? Tradycja mówi nam, że jej rodzicami byli pobożni Żydzi Anna i Joachim. Bardzo chcieli mieć dziecko, jednak przez długi czas Bóg nie obdarzał ich potomstwem. W tamtych czasach uważane było to za karę za grzechy przodków. Anna i Joachim jednak niestrudzenie ufali Bogu i modlili się prosząc o dziecko. Ich modlitwy zostały wysłuchane i Anna urodziła dziewczynkę, której z mężem dali imię Maryja. Tradycja inspirowana apokryfami mówi nam o tym, że jako pobożni Żydzi rodzice Maryi przyprowadzili ją do świątyni, aby podziękować Panu za wysłuchanie próśb.

narodzenie-NMP

Wprowadzenie święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny do kalendarza liturgicznego zawdzięczamy papieżowi Sergiuszowi I w 688 roku. Była to odpowiedź na rozszerzający się coraz bardziej po Soborze Efeskim kult maryjny. Rozwijało się ono dość powoli, a to wszystko przez to, że wszelkie wzmianki o narodzinach i dzieciństwie Maryi pochodzą z apokryfów, czyli pism, które zdaniem Kościoła nie zostały spisane pod natchnieniem Ducha Świętego. Nie ma się więc co dziwić ostrożności hierarchów.
Co to święto mówi nam dziś? Pokazuje ono nam przede wszystkim Maryję jako normalne dziecko. Nie jest ona jakimś semi-bogiem, czy kobiecą stroną oblicza Boga Jahwe. Widzimy, że Maryja została urodzona jak każde dziecko, rosła, bawiła się, była normalną małą dziewczynką. Mimo tego, że została już wtedy wybrana na matkę Zbawiciela, to nie była pozbawiona wolnej woli, nie była zdeterminowana do niczego. Wychowywana przez bardzo pobożnych rodziców dorastała jednak w klimacie zasłuchania w wolę Boga. Nie ulega wątpliwości, że bardzo pomogło to w realizacji jej powołania.colorful-colourful-girl-1145
Módlmy się dziś za jej wstawiennictwem za wszystkie rodziny, aby były miejscem gdzie można usłyszeć głos Boga, aby dzieci były wychowywane w duchu wiary i wolności.